Finger Trainer
700 XPF 700 XPF 700.0 XPF
7,8*4*1,8cm
Hexagonal Agility Training Rings
4 700 XPF 4 700 XPF 4700.0 XPF
Lot de 6 Rings de 50cm
Chasuble
4 300 XPF 4 300 XPF 4300.0 XPF
Moq 50, price with logo
Plot
670 XPF 670 XPF 670.0 XPF
Plot Percer avec Jalons
2 700 XPF 2 700 XPF 2700.0 XPF
2 plots de 30cm et 1 jalon de 1,5m
Tubing Set
5 700 XPF 5 700 XPF 5700.0 XPF
Longueur - 1,1m - 5 résistances différentes
RIP Trainer
14 700 XPF 14 700 XPF 14700.0 XPF
Sangles de suspensions
9 700 XPF 9 700 XPF 9700.0 XPF
Agility Ladder
5 700 XPF 5 700 XPF 5700.0 XPF
20 sections sur 10m
Agility Training Hurdle
0 XPF 0.0 XPF
À l’unité
Cônes souples
120 XPF 120 XPF 120.0 XPF
À l’unité